Zająć blondynkę na całe życie

Jak zająć blondynkę na całe życie?

Kazać jej znaleźć kij z jednym końcem.