Posiniaczony pępek

Dlaczego blondynki mają posiniaczony pępek?

Bo blondyni są jeszcze głupsi!