Baca radzi

Baco, a co trzeba zrobić, jak się w górach spotka głodnego niedźwiedzia?

Nic nie musita robić, on już syćko za wos zrobi...