Truda rozwiązuje krzyżówki

Truda rozwiązuje krzyżówka, w pewnym momencie pyto chopa:

Alojz ty mi powiesz jedno hasło?

Pewnie że powiem, a jakie?

Szpara u kobiety na cztery litery

Pionowo czy poziomo?

Poziomo

A to już wiem, to będzie PYSK.