Sasiad jedzie na targ

Roz spotkały sie dwie furmanki.

Kaj to jedziecie sąsiedzie? - pyto sie ten jeden.

A dyć spytejcie o to konia!

No ale chcieliście przecę na targ jechać? A to jest w drugą stronę!

Toć prowda prawicie, ale będę sie to z koniem wadził?