Pociąg zakręcowywuje

Tato, dlaczego ten pociąg zakręcowywuje?

Nie mówi się zakręcowywuje tylko zakręca!

Ale dlaczego on zakręca?

Bo mu się szyny wygły.