Nieszczęście sztygra

Jeden górnik spotkoł roz kamrata i pado mu:

- Ty Paulek, słyszołeś jakie to nieszczęście naszego sztygra spotkało?

- Nie. A co mu się stało?

- A dyć borok z moją starą uciekł!