Jak daleko?

Tato, daleko jest ta Ameryka?

Nie godoj tela, ino wiosłuj!