Więźniowie rozmawiają

W celi siedzi dwóch skazanych.

Za co siedzisz? - pyta jeden.

Za morderstwo. A ty?

A ja za kurę.

Za kurę?

Tak, łaziła po ogrodzie i wygrzebała teściową.