Teściowa przyjeżdża w odwiedziny

Teściowa przyjeżdża w odwiedziny do zięcia i córki. Drzwi otwiera zięć:

O, mamusia! A mamusia na długo?

Na tak długo synku, aż wam się znudzę.

To mamusia nawet nie wejdzie?