Nałogowy palacz

Lekarz rozmawia z pacjentem - nałogowym palaczem.

Czy nie może pan obejść się bez papierosów? Czy sprawiają panu aż taką przyjemność?

Oczywiście. Ilekroć zapalę, teściowa wychodzi z pokoju.