Skąd bierze się mleko?

Idą dwie blondynki przez wieś.

Jednej z nich nagle przypomina się smak mleka i pyta się drugiej:

Wiesz skąd się bierze mleko?

Od matki - odpowiada.

Idiotko! Mleko pochodzi od krowy.

Phi...to już twoja sprawa jak nazywasz swoją własną matkę.