Sekcja zwłok blondynki

Robiono sekcję zwłok blondynce. Otworzono czaszkę, a tam była nitka. Przecięto nitkę...

I co się stało?

Odpadły uszy.