Piec na środku pokoju

Dlaczego, blondynka stawia piec na środku pokoju?

Żeby mieć centralne ogrzewanie.