Blondynki nie mają przerw

Dlaczego blondynkom nie przysługuje przerwa na kawę w pracy?

Ponieważ jest to nieopłacalne. Po przerwie trzeba ją ponownie przyuczać do zawodu...