Nieszczęście sztygra

Jeden górnik spotkoł roz kamrata i pado mu:
- Ty Paulek, słyszołeś jakie to nieszczęście naszego sztygra spotkało?
- Nie. A co mu się stało?
- A dyć borok z moją starą uciekł!