Jak daleko?

- Tato, daleko jest ta Ameryka?
- Nie godoj tela, ino wiosłuj!